Ahşap, sürdürülebilir ormancılık faaliyetleriyle yetiştirilen ağaçlardan elde edilen, kaynağı yenilenebilir doğal ve organik bir malzemedir. Buna göre, ahşabın elde edildiği ağaçlar; kökleriyle toprağa tutunmuş, kereste üretimine uygun, odunsu gövdesinin etrafı kabukla kaplanmış, gövdesinin üzerinde yayvan veya iğne biçiminde yapraklı dalları olan, biyolojik yaşam döngüsü içerisinde yaşayan-büyüyen ve fotosentez çevrimine katılan canlı bir varlık olup bitkiler gurubunda değerlendirilir.

Ağaçlardan elde edilen doğal bir malzeme olan ahşap, rahatlıkla bulunabilen temel bir malzeme olarak ihtiyaçları karşılamada, gereksinimleri gidermede ve muhtelif araç-gereç ile eşya yapımında insanoğlu için tarihten beri vazgeçilmez bir tutku olmuştur. Bu noktada, ahşabın vazgeçilmez bir tutku olmasının birçok sebebi vardır. Bunların en önemlisi, ahşabın sürdürülebilir ve yenilenebilir bir malzeme olmasıdır. Ahşap, ağaçlardan elde edilmesi sebebiyle, esasen bir ağaç malzeme olarak bilinen ve hayatımızın her alanında büyük öneme sahip olan bir yapı ve imalat malzemesidir. Ahşabın kolay şekil alması, ahşabı her zaman hayatın içinde bulunan önemli bir malzeme konumuna getirmiştir. Ahşap; anatomik yapısı ve kimyasal bileşimi ile fiziksel özellikleri ve mekanik özellikleri göz önünde bulundurulmak suretiyle gerçekleştirilen pek çok uygulamayla ve diğer malzemelerle uyumu sayesinde ortaya konulan çözümlemelerle vazgeçilmez bir tutku olmuştur.

Sürdürülebilirlik öngörüsüyle üretimde kesime uygun ağaçların tercih edilmesi ve kesilen ağaçların yerine yenilerinin dikilmesi ile ormanların devamlılığı ve malzeme yenilenebilirliğine imkan sağlandığı göz önüne alındığında, ormanlar tahribata uğratılmadan gelecek nesillerin mirası korunabilir. Bu noktada, ahşap malzeme, üretim sırasında ortaya çıkan talaş ve ufak parçaların yakacak olarak değerlendirilmesinin ötesinde, artan parçaların yeni ürünlerde kullanılabilmesi dolayısıyla, malzeme kaybı en az olan çevre dostu bir malzemedir.

Oyuncak Yapımında Ahşap

Doğal dokusu ve rengi sayesinde estetik açıdan güzelliği ve çekiciliği ile doğanın yansıması olan ahşap malzeme, geçmişten günümüze çok geniş bir yelpazede kullanım alanı bulan seçkin bir malzemedir. Ağaçlardan tedarik edilen doğal bir malzeme olan ve kolay şekil alabilen ahşabın işlevsel bir malzeme olarak tercih edildiği alanlardan biri de oyuncak imalatıdır. Lifli yapısı sayesinde dayanıklı bir hammadde olarak ahşap malzemeden üretilen oyuncaklar dayanıklıdır ve uzun süre kullanıma elverişlidir. Ahşap; şekil verilebilir yapısı ile farklı tasarımlara imkan sunan, yüzeyi düzgün, görselliğiyle estetik değere sahip, sade, doğal ve organik bir malzeme olduğundan, oyuncak üretimi için cazip bir malzemedir. Bu noktada, organik esaslı doğal bir malzeme olan ahşaptan imal edilen ahşap oyuncaklar, çocukların kavramları eğlenceli ve eğitici yöntemlerle öğrenmesine, becerilerini geliştirmesine ve sosyalleşmesine yardımcı olan ve böylelikle çocukların psikoseksüel gelişim sürecine katkıda bulunan oyun materyalleridir.

Bir çocuğa ahşap oyuncak verdiğimizde, ağaç malzemenin doğal yapısını, lifli ve gözenekli dokusunu keşfetmek ve anlamak için ona dokunur. Ahşabın doğallığı çocuğa güven verir. Gözenekli yapısı sayesinde elektrifikasyonu nötralize etme etkisiyle bedensel olarak insana rahatlık kazandırır. Bu anlamda ahşap oyuncak, çocuklarda var olan enerji birikiminin neden olduğu gerilimi de yok eder, fizyolojik ve psikolojik olarak çocuğu rahatlatır. Ahşap oyuncaklar aracılığıyla okul öncesi çocukları doğal bir malzeme olan ahşabın sıcaklığıyla ve güzelliğiyle tanıştırmak, çocuk gelişimi açısından çok yararlıdır.

“Oyuncak Tasarımında Sürdürülebilirlik Esaslarının Uygulanmasında Ahşap Oyuncak Örneği” adlı çalışmada da, ahşap oyuncak sektöründe sürdürülebilirlik uygulamalarında çevresel konular ve sosyal anlamda eksiklikler tespit edilmiş olsa da ahşap oyuncağın yapısı itibarı ile sürdürülebilirlik uygulamalarına elverişli olduğu sonucuna varıldığı görülmüştür. Bu bağlamda, ahşap oyuncakların uzun ömürlü ve manipüle edilebilir olması göz önüne alındığında, ekonomik ve değerli oyuncaklar olduğu söylenebilir. Ahşap oyuncaklar, organik yaşamın tercih edilmeye çalışıldığı günümüzde, sağlıklı ve çevreci olması yönüyle ebeveynlerin dikkatini çekmektedir. Bununla birlikte, ahşap malzemeden üretilecek her oyuncağın, kullanıcı sağlığı göz önüne alınarak oyuncak güvenliği standartlarına uygun olacak şekilde üretilmesi gerekir.